top of page

1

טיפול

אני מאמינה כי טיפול טוב הוא טיפול המאפשר למטופל לחזור לשגרת חיים תקינה ועצמאית. לשם כך אני משלבת טכניקות טיפול קוגניטיביות התנהגותיות יחד עם הבנה דינאמית ומערכתית. התנועה בין הבנה והכרה של העולם הפנימי  לבין התמודדות עם אתגרי המציאות נמצאת בעיני בליבה של העבודה הטיפולית.

כמטפלת שיקומית אני מאמינה כי מציאות החיים של המטופל, תפקודו החברתי המשפתי והתעסוקתי, וכל מה שקורה לו בין פגישה טיפולית אחת לשניה, צריכים להיות במוקד הטיפול לא פחות מהעולם הפנימי שלו המעובד בחדר הטיפול. תפיסה זו תובעת תנועת מטוטלת תמידית בין עבודה קונקרטית, ממוקדת סימפטומים, מערכתית והתנהגותית מחד, לבין התבוננות דינאמית, פנימית, מופשטת ומעמיקה מאידך.

אני מאמינה כי מטפלת טובה-דיה, היא כזו המחוייבת להאזנה קשובה ומדייקת לעולמו הפנימי וצרכיו של המטופל, אך גם לאתגור העולם הפנימי על ידי הנכחת המציאות ומפגש עם האחר.

bottom of page